ponedjeljakutoraksrijedačetvrtakpetaksubota
10:00
pilates
-
pilates
-
pilates
-
17:00
aerogym-
aerogym-
aerogym-
18:00aerogymcallaneticsaerogymcallanetics
aerogym
-
18:30
-
-
-
-
-
workout
19:00workoutcallaneticsstepcallaneticsrep reebok
-
19.30
-
-
-
-
-
zumba
20:00
stepzumbacallaneticszumbacallanetics-
21:00
callanetics-
brazilian cardio
-
-
-
ponedjeljakutoraksrijedačetvrtakpetaksubota
17:30
pilates
-
pilates
-
pilates
-
18:00
-
-
-
-
-

18:30
pilates
-pilates
-
pilates
-
19:00
-
zumba
-
zumba
-

19:30pilates
-pilates
-pilates-
20:00
-
aero trx
-
aero trx
-

20:30
zumba
-
aero trx
---
21:00
-
aero trx
-
aero trx
-

21:30
pilates
-
-
-
--